De to vanligste måtene å bygge grunnmur på er med Thermo byggesystem eller Leca. Vi benytter oss av begge, avhengig av hva du som kunde ønsker og hva som er mest praktisk.

THERMO BYGGSYSTEM

Thermo byggesystem gir en fullt isolert murvegg på bare 25 cm, er flere ganger sterkere mot jordtrykk enn vanlig lecamur, og rask å montere.

Thermo grunnmur bygges opp med blokker av isopor, som utstøpes med 15 cm armert betongkjerne. Vindus- og døråpninger bygges inn under montering, og rørgjennomføringer og ventiler monteres før støping.

Utvendig er det vanlig å pusse isopor med grå spesialpuss over terreng. Man kan også kle med bordkledning, forblende med teglsten eller lignende, eller lime på fliser. Under terreng kan muren stå ubehandlet, men påføres en asfaltmembran på nedre partiet som ekstra sikkerhet.

Lecamuring

Leca er desidert den mest kjente løsning, og har vært på markedet i rundt femti år. Og stadig er den like aktuell. Alle firmaets ansatte har bred erfaring med lecamuring og alle typer puss.

Vi har også mye eget utstyr til rigg, som stillaser og heiser, etc. og vi kan dermedpåta oss store prosjekter innen leca- og pussarbeider.

 

 

Ta kontakt med oss i dag på tlf +47 69 32 79 47 for tilbud og pris.
Eller send oss en mail fra vårt kontaktskjema. (trykk her.)